How VPN works?

Gusto mo ba habang online ka sa internet ay merong nag momonitor, nagtatrack at nakakaalam ng identity mo ng hindi mo nalalaman?

Hindi safe ang internet!

Buti na lang may VPN.

VPN - Virtual Private Network

Ang VPN ay isang service na binabayaran mo monthly sa maliit na halaga.

Kapag meron ka nang account, yung VPN service mo ay dapat naka "on" kung ikaw ay online.

Ginagawang secure ng VPN ang connection mo sa internet. Ang access mo ay anonymous at pwede mong mapasok ang kahit anong website.

Bibigyan ka rin nito ng temporary IP address at itatago ang tunay mong IP address sa lahat ng website o email na connected ka.

Anong ibig sabihin nito?

Hindi ka mahahack ng mga hackers dahil secure ang connection mo.

It's Virtual... dahil ito ay kagaya ng ikaw ay may private connection directly kahit anong website or computer na connected ka.

It's Private... dahil lahat ng website at online activity mo ay sa pagitan mo lang at ng website na inaaccess mo.

It's Network... dahil ikaw ay gumagamit ng special network of VPN servers na cover ang buong mundo.

Ano pa ang nagagawa ng VPN?

More privacy. Your connections cannot be linked to your computer...and you. You can visit any website and your ISP doesn't know where you've been.


More security. VPN connections are super secure. The network is hack proof and all of your Internet activity is encrypted (coded) and unreadable in transit.


More website access. No more blocks or censorship. They can't prevent from getting to websites based an IP address.


More anonymity. Your true IP address is hidden! You're unidentifiable online because you're constantly using a different IP address, never your own. 

In fact, it typically looks as if you're in a different part of the world from where you really are.

Remember, sa VPN mas makatipid ka sa internet usage mo at secure ka pa.

Gusto mo ba itry ang VPN for Free? Just click the link below.

Free VPN Trial


Share
Ryan Rollan
 

>